Уважаеми колеги и партньори,


Бих искал да Ви благодаря за дългогодишното ни сътрудничество и да Ви информирам за промените във фирма Кабелсат БГ ЕООД.
От месец май 2008 г. Кабелсат вече не е само представител, а и дъщерна фирма на на WISI.
В качеството си на управител на фирмата, имам удоволствието да Ви уверя в нашето най-добро отношение и още по-големи ангажименти към Вас и всички бъдещи клиенти и партньори в развитието на телекомуникационния сектор в България.
За оперативното управление на фирмата, както и до сега ще отговаря г-н Борисов, за сервизната подръжка ще продължат да се грижат добре познатите Ви г-н Цветан Горнишки и г-н Здравко Манолов, а за търговските контакти ще имат грижата г-жа Нина Матова и г-жа Анелия Петрова. По всички технически въпроси, както и до сега ще Ви консултира всеки един от фирмата.
Надявам се, че ще можем още по-пълно да задоволяваме Вашите и на пазара растящи изисквания и ще можем да Ви бъдем още по-полезни

Искрено Ваш

Аксел Зин